Adviezen

2018
Advies Inkoop MO en Jeugdzorg def110117 (10 januari 2018)
Reactiebrief op Wmo Raad Inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (5 februari 2018)
Advies Beleidsregel gebruikelijke hulp jeugd (19 februari 2018)
Advies Dilemmadocument def (4 mei 2018)
Advies Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang def (25 juli 2018)

Pre advies Verordening Jeugdhulp en MO (23 augustus 2018)
Definitief advies Verordening Jeugdhulp MO 2019 (5 oktober 2018)

Advies Beleidsplan Regenboogstad Enschede (27 september 2018)
Reactiebrief namens college aan de Wmo-raad bijlage 4 (8 oktober 2018)

2017
Advies-Koersdocument-inkoop-Jeugd-2018 d.d 12 januari 2017
Advies-Herziening verordening-MO etc. d.d. 16 januari 2017

Advies-Modulewasverzorging
Raadsbrief-wasverzorging-06042017
Brief-reactie-advies-WMOraadOH04042017

Advies-Ondersteuning Huishouding d.d. 2 aug. 2017
Advies-Zomernota-2017-v3.0-2defdef (1)
Advies Zwembadvisie

Standpunt Wmo-raad betr. regiotaxi

Advies-Dilemmadocument-jeugd-def
Reactiebrief op Wmo Raad Dilemmadocument jeugdhulp2