VERSLAGEN

Verslag Plenaire Vergadering van 8 maart 2017

Verslag Plenaire Vergadering van 10 mei 2017

Verslag Plenaire Vergadering van 14 juni 2017

Verslag Plenaire Vergadering van 12 juli 2017

Verslag Plenaire Vergadering van 13 september 2017

 

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag Wmo-raad 2014

Jaarverslag Wmo-raad 2015

Jaarverslag Wmo-raad 2016

RAPPORTEN

IPA/CEO

IPA Rapport 1-meting Enschede

Factsheet CEO Wmo Enschede over 2016

Brief aan de raad bij CEO en IPA

ADVIEZEN/REACTIES

Advies-Koersdocument-inkoop-Jeugd-2018 d.d 12 januari 2017

Advies-Herziening verordening-MO etc. d.d. 16 januari 2017

Advies-Modulewasverzorging

Advies-Ondersteuning Huishouding d.d. 2 aug. 2017

Advies Zomernota 2017

Advies Zwembadvisie

Reactie rapporten CEO en IPA

BRIEVEN (inkomende)

Reactie van PostNL nav de input vanuit BTB over de brievenbussen

Brief Dhr. B. Hassink betr. regiotaxi aan Gemeenteraad

BRIEVEN (uitgaande)

Brief aan B&W betr. Zomernota

Brief aan Staatssecretaris Van Rijn betr. Zomernota