Aangekondigde bezuinigingen Sociaal Domein.

Aangekondigde bezuinigingen Sociaal Domein.

Geplaatst op
06 juli 2017
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft naar aanleiding van de door het college van B&W aangekondigde bezuinigingen op het sociaal domein een brief gestuurd met aanbevelingen en recent een advies hierover afgegeven (zie ook: “alle adviezen”).

De Wmo-raad erkent helaas de noodzaak vanwege de opgelegde maatregelen door de centrale overheid maar vraagt daarbij de kwetsbare burger zoveel mogelijk te ontzien door een keuze van “het minst slechte scenario”. Tevens adviseert de Wmo-raad om naast mogelijk noodzakelijke bezuinigingen in versterkte mate te investeren in duurzame oplossingen. Daarbij gebruik makend van de in ruime mate aanwezige eigen kracht van Enschede. De randvoorwaarden heeft het college beschreven in de Zomernota 2017 op basis waarvan de gemeenteraad in het komend najaar de begroting 2018 vaststelt. Wethouder Jurgen Van Houdt heeft in een reactie verzocht om een advies van de Wmo-raad. Dit advies is inmiddels afgegeven (zie adviezen)

Advies Zomernota 2017 v3.0-2defdef

Brief Zomernota

Zomer nota 2017 Enschede: https://documenten.enschede.nl/zono2017