Oproep Wmo-raad aan staatssecretaris Van Rijn voor beter afgewogen middelen verdeling.

Oproep Wmo-raad aan staatssecretaris Van Rijn voor beter afgewogen middelen verdeling.

Geplaatst op
14 juli 2017
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad doet naar aanleiding van de door B&W aangekondigde bezuinigingen binnen het sociaal domein in een brief aan de staatssecretaris VWS en de vaste kamercommissie BZ een zeer dringend beroep om in de berekening van de rijksvergoeding meer dan nu rekening te houden met de sociale opbouw van de gemeente Enschede.

De gemeente Enschede behoort door haar sociale opbouw niet tot één van de meest financieel gezonde gemeenten. Tot op heden gaat er substantieel meer geld uit de gemeentelijke middelen naar uitgaven in het sociaal domein dan er van het rijk wordt ontvangen. Met betrekking tot de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp was het zo dat tot voor kort het totale saldo min of meer in evenwicht was met inkomsten van de rijksoverheid. Uiteraard wel na verwerking van de forse bezuinigingen door het rijk zoals opgelegd bij de transities maatschappelijke ondersteuning. Helaas heeft het College B&W aangegeven dat bezuinigingen voor 2018 e.v. onvermijdelijk zijn. Dit treft rechtstreeks de groep van kwetsbare inwoners van Enschede.

In een brief doet de Wmo-raad een dringend beroep op de staatssecretaris Van Rijn om in de berekening van de rijksvergoeding meer dan nu rekening te houden met de sociale opbouw van de gemeente Enschede. Daardoor komt de rijksvergoeding meer in evenwicht met de gemeentelijke uitgaven op dit domein en kunnen ingrijpende en pijnlijke maatregelen worden voorkomen.

Brief staatssecretaris Van Rijn