Actueel

Nieuwsbericht: Advies Wmo-raad tekorten Jeugdhulp en het dilemmadocument Jeugdhulp.

Advies Wmo-raad tekorten Jeugdhulp en het dilemmadocument Jeugdhulp.

Geplaatst op
15 november 2017

De TC Tubantia opent de krant van dinsdag 07 november jl. groots met: “Grip kwijt op kosten jeugdzorg”. Het artikel wordt verderop in de krant vervolgd met de kop “Ingrijpen of hopen op de toekomst”. Deze koppen geven exact het probleem aan waar de gemeente Enschede voor staat. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad daarom onlangs een nota gestuurd waarin de situatie en de mogelijke keuzes voor een oplossing staan beschreven: het dilemmadocument “Maatregelen tekorten jeugdhulp”. De Wmo-raad heeft naar aanleiding van dit document een advies afgegeven.

Lees meer

Advies Wmo-raad Zwembadvisie

Geplaatst op
09 oktober 2017

Burgemeester en Wethouders van Enschede hebben de gemeenteraad een voorstel gedaan met een visie op de toekomstige zwembadvoorziening in Enschede. Daarbij is gekozen voor één centraal gelegen zwembad dat meer gericht is op sport en verwarmd zwemwater voor specifieke groepen van gebruikers dan op recreatie.

Lees meer
Nieuwsbericht: Oproep Wmo-raad aan staatssecretaris Van Rijn voor beter afgewogen middelen verdeling. Staatssecretaris kondigt in antwoord evaluatie aan.

Oproep Wmo-raad aan staatssecretaris Van Rijn voor beter afgewogen middelen verdeling. Staatssecretaris kondigt in antwoord evaluatie aan.

Geplaatst op
26 juli 2017

De Wmo-raad doet naar aanleiding van de door B&W aangekondigde bezuinigingen in het Sociaal Domein een zeer dringend beroep op de Staatssecretaris Van Rijn om bij de financiële verdeling meer rekening te houden met de sociale opbouw van de gemeente Enschede. De Staatssecretaris antwoordt dat hij de brief als een signaal beschouwt dat meegenomen wordt in een evaluatie die op zijn vroegst in 2018 start.

Lees meer