Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht: Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Geplaatst op
27 mei 2018

In het najaar van 2017 bleek dat het tekorten op het jeugdhulpbudget verder opgelopen waren. Naar aanleiding hiervan heeft het College van B&W in oktober 2017 “het dilemmadocument maatregelen tekorten jeugdhulp” gepresenteerd. De Wmo-raad heeft hierop eerder advies uitgebracht. Nadere contacten hebben geleid tot een vervolg hierop.

Lees meer
Nieuwsbericht: Jaarverslag 2017 Wmo-raad Enschede

Jaarverslag 2017 Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
05 april 2018

Het jaarverslag 2017 van de Wmo-raad-raad Enschede is uitgebracht. Hierin staan de taken, samenstelling, activiteiten en uitgebrachte adviezen over 2017.

Lees meer
Nieuwsbericht: Advies gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd

Advies gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd

Geplaatst op
08 maart 2018

De Wmo-raad heeft een advies uitgebracht over de vast te stellen beleidsregel “Gebruikelijke hulp Wmo en jeugd”.  Gebruikelijke hulp is de hulp die van ouders verwacht kan worden te bieden aan kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel per leeftijd. B&W Enschede heeft hiervoor een gedragslijn opgesteld.

 

Lees meer
Nieuwsbericht: Advies Wmo-raad inkoop Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp

Advies Wmo-raad inkoop Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp

Geplaatst op
14 januari 2018

De OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente) heeft namens de 14 deelnemende gemeenten (Samen 14) een Twents model voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp ingediend. De Wmo-raad heeft op basis van de openbare versie van dit voorstel een uitgebreid advies afgegeven.

Lees meer
Nieuwsbericht: Advies Wmo-raad tekorten Jeugdhulp en het dilemmadocument Jeugdhulp.

Advies Wmo-raad tekorten Jeugdhulp en het dilemmadocument Jeugdhulp.

Geplaatst op
15 november 2017

De TC Tubantia opent de krant van dinsdag 07 november jl. groots met: “Grip kwijt op kosten jeugdzorg”. Het artikel wordt verderop in de krant vervolgd met de kop “Ingrijpen of hopen op de toekomst”. Deze koppen geven exact het probleem aan waar de gemeente Enschede voor staat. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad daarom onlangs een nota gestuurd waarin de situatie en de mogelijke keuzes voor een oplossing staan beschreven: het dilemmadocument “Maatregelen tekorten jeugdhulp”. De Wmo-raad heeft naar aanleiding van dit document een advies afgegeven. Hierop is door B&W goed inhoudelijk gereageerd.

Lees meer