Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht: Vacatures Wmo-raad Enschede

Vacatures Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
06 december 2018

Omdat binnen de Wmo-raad enkele vacatures  zijn ontstaan, zijn wij op zoek naar maatschappelijk betrokken personen voor het lidmaatschap van de raad.

Lees meer
Nieuwsbericht: Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Geplaatst op
06 december 2018

De Wmo-raad heeft een nieuwe vergaderstructuur vastgesteld waarin een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen interne en openbare vergaderingen.

Lees meer
Nieuwsbericht: Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Geplaatst op
27 mei 2018

In het najaar van 2017 bleek dat het tekorten op het jeugdhulpbudget verder opgelopen waren. Naar aanleiding hiervan heeft het College van B&W in oktober 2017 “het dilemmadocument maatregelen tekorten jeugdhulp” gepresenteerd. De Wmo-raad heeft hierop eerder advies uitgebracht. Nadere contacten hebben geleid tot een vervolg hierop.

Lees meer
Nieuwsbericht: Jaarverslag 2017 Wmo-raad Enschede

Jaarverslag 2017 Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
05 april 2018

Het jaarverslag 2017 van de Wmo-raad-raad Enschede is uitgebracht. Hierin staan de taken, samenstelling, activiteiten en uitgebrachte adviezen over 2017.

Lees meer
Nieuwsbericht: Advies gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd

Advies gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd

Geplaatst op
08 maart 2018

De Wmo-raad heeft een advies uitgebracht over de vast te stellen beleidsregel “Gebruikelijke hulp Wmo en jeugd”.  Gebruikelijke hulp is de hulp die van ouders verwacht kan worden te bieden aan kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel per leeftijd. B&W Enschede heeft hiervoor een gedragslijn opgesteld.

 

Lees meer