Van:                                F. Lagendijk

Verzonden:                     vrijdag 9 juni 2017 14:35

Aan:                                N. Bijsterbosch-Bekkenkamp

Onderwerp:                    FW: Uitnodiging Reisconferentie "Van zorg naar zelfregie'

 

 

Van: Moniek Reckman | Mind [mailto:Moniek.Reckman@wijzijnmind.nl]
Verzonden: woensdag 10 mei 2017 14:32
Aan: Moniek Reckman | Mind
Onderwerp: Uitnodiging Reisconferentie "Van zorg naar zelfregie'

 

Beste mevrouw, meneer,

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de afsluitende conferentie van het project Taskforce GGz. Wij verzoeken u vriendelijk deze mail door te sturen naar andere belangstellenden, bijvoorbeeld uw contactpersoon bij de gemeente of als u bij een gemeente werkt: uw contactpersoon bij een cliënten- of familieorganisatie. Ons doel is dat beide "partijen" goed vertegenwoordigd zijn op deze reisconferentie. Alleen samen kunnen we deze reis gaan maken!

Reisconferentie 22 juni 'Van zorg naar zelfregie': inschrijving geopend!

Hoe kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid meepraten in de gemeente?

Deze vraag staat centraal in de reisconferentie die de Taskforce GGz organiseert op donderdag 22 juni 2017 in Congrescentrum De Reehorst in Ede van 13.00 tot 17.00 uur.

De afgelopen twee jaar is de Taskforce GGz actief aan de slag geweest in meer dan twintig gemeenten om belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan tafel te krijgen bij de gemeente. De ervaringen die we hebben opgedaan, de goede voorbeelden die we hebben gezien, de vragen en kernthema's die leven, presenteren we in deze afsluitende conferentie. De Taskforce stopt er binnenkort mee, maar voor de gemeenten en belangenbehartigers is de reis pas net begonnen. Wij zijn op deze conferentie uw touroperator en openen de weg naar veelbelovende bestemmingen!


Voor wie? 

 Er is plaats voor 220 deelnemers (deelname is gratis):
• Beleidsambtenaren en wethouders (WMO, Arbeid en Inkomen, Jeugd); adviesraden sociaal domein; gemeenteraadsleden.
• Cliënten- en familieorganisaties lokaal, regionaal en landelijk, inclusief hun ondersteuners; RCO's, zelfregiecentra en herstelacademies; ervaringsdeskundigen.
• Wijkteams; instellingen voor Beschermd Wonen, Opvang en GGZ.
• Landelijke ontwikkel- en kennisinstituten; brancheorganisaties.
• Overige belangstellenden. 

 

Meer info

Direct aanmelden

Met vriendelijke groet,

Greetje Senhorst

Projectleider Taskforce GGz

    1494329903931_PastedImage

 

Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort                                                                                
(033) 303 2333

greetje.senhorst@wijzijnmind.nl
      

tel. 06-19657421                                                                                    
www.wijzijnmind.nl

ik werk op ma, di, do en vr

 

Disclaimer                           

 

 

Met vriendelijke groet,

Moniek Reckman  
Secretaresse Projecten


Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort 
033-3032404

Moniek.Reckman@wijzijnmind.nl
www.wijzijnmind.nl

MIND is een initiatief van Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie

Disclaimer