Van:                                F. Lagendijk

Verzonden:                     vrijdag 9 juni 2017 14:41

Aan:                                N. Bijsterbosch-Bekkenkamp

Onderwerp:                    FW: Uitnodiging praktijkavond jeugdhulp

Bijlagen:                          Informatie casus complexe jeugdhulp.pdf; Informatie casus preventieve jeugdhulp.pdf

 

Opvolgingsmarkering:   Opvolgen

Markeringsstatus:          Voltooid

 

 

 


Van: F. Lagendijk
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 22:06
Aan: N. Bijsterbosch-Bekkenkamp
Onderwerp: FW: Uitnodiging praktijkavond jeugdhulp

 

 

 


Van: Meijer, S.L. (ENS-MO-CB-TB) <stephan.meijer@enschede.nl>
Verzonden: maandag 22 mei 2017 23:55
Aan: leden
Onderwerp: FW: Uitnodiging praktijkavond jeugdhulp

 

Dag allen,

Zie hieronder, zoals eerder aangekondigd, meer informatie over de praktijkavond Jeugdhulp. 6 juni van 16.30 uur tot 19.30 uur.

Indien er vragen zijn, graag contact opnemen met Marcia Schelfer, H.Schelfer@enschede.nl of tel: 053-4818250, mobiel: 06-23343530.

 

Hartelijke groet,

Stèphan Meijer

 

I Stèphan Meijer I beleidsadviseur I Gemeente Enschede – Maatschappelijke Ondersteuning - Zorg I
I ' 06 205 18 250 I Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE I

 

Van: Schelfer, H.J.M. (ENS-MO-CB-TB)
Verzonden: dinsdag 23 mei 2017 13:33
Aan: Meijer, S.L. (ENS-MO-CB-TB)
Onderwerp: Uitnodiging praktijkavond jeugdhulp

 

Stephan,

 

Wil jij onderstaande uitnodiging doorsturen naar de Wmo-raad?

Als er vragen zijn, dan mogen ze ook contact opnemen met mij.

 

Met vriendelijke groet,

Marcia Schelfer
Programmamedewerker

Gemeente Enschede I  Programma Maatschappelijke Ondersteuning I team Jeugd

Postbus 20 - 7500 AA ENSCHEDE I tel: 053-4818250 I mobiel: 06-23343530 I e-mail: h.schelfer@enschede.nl

 

 

 

Uitnodiging praktijkavond over jeugdhulp in Enschede

 

Zoals eerder met u besproken wordt u uitgenodigd om op 6 juni van 16.30 uur tot 19.30 uur deel te nemen aan de praktijkavond ‘Hoe werkt de jeugdhulp in Enschede?’ U kunt tijdens deze praktijkavond zelf ervaren hoe de inhoudelijke ondersteuning en werkwijze van de jeugdhulp is vormgegeven.

Kijk, luister en ga in gesprek met deskundigen over de praktijk in Enschede!

 

Deze praktijkavond maakt onderdeel uit van een breder proces om u te informeren over de ontwikkeling van de jeugdhulp in Enschede. In het randprogramma van 27 februari bent u geïnformeerd over de cijfers rond jeugdhulp in Enschede en de Twentse Monitor Sociaal Domein. In het najaar volgt in het kader van de inkoop een bijeenkomst waarin we vooruitblikken naar de getransformeerde jeugdhulp vanaf 2019 en de vernieuwingen die partners met de gemeente ondernemen in 2018. Hierin willen gemeente en partners forse stappen maken; mede omdat de financiële opgave in het sociaal domein aandacht vraagt. De komende Zomernota is een logische plek om hierop nader in te zoomen. Tijdens de praktijkavond focussen we ons op de inhoudelijke ondersteuning en werkwijze van de jeugdhulp.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

16.30 – 17.00 uur             Ontvangst en toelichting op casusbespreking

Er wordt gezorgd voor een broodje

Servicecentrum West, B.W. ter Kuilestraat 33

 

17.00 – 17.15 uur             Aftrap door Eelco Eerenberg

 

17.15 – 19.00 uur             Inhoudelijk programma

Deelnemers worden in groepen opgedeeld. U bezoekt één van deze casussen.                                                                         

 

                                               Casusbespreking preventieve jeugdhulp, peuteropvang ‘t Kroontje, Tomatenstraat 27

In gesprek met de intern begeleider, de wijkcoach, de trajectbegeleider van Kentalis en andere betrokken professionals over de aanpak.

Wie heeft welke rol, wat zijn afwegingen in het organiseren van de (juiste) hulp en ondersteuning, hoe ervaren professionals de aanpak,

wat zijn de uitdagingen en kansen bij het organiseren van integrale hulpverlening?

 

Casusbespreking complexe jeugdhulp, Servicecentrum West

In gesprek met de wijkcoaches, jeugdbeschermer en medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming komen verschillende vragen aan de orde:

wie signaleert onveiligheid? Wie heeft welke rol? En wat zijn de criteria voor op- en afschalen?

 

                                               In de bijlagen vindt u uitgebreide casusbeschrijvingen en achtergrondinformatie over de onderwerpen.

De casuïstiek is gebaseerd op de praktijk. Wij vragen u vertrouwelijk om te gaan met de gedeelde informatie.

 

19.00 - 19.30 uur             Gezamenlijke terugkoppeling, leerpunten en afsluiting

                                              Servicecentrum West

 

Opgave

Wij willen graag weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten en ontvangen daarom graag uw aanmelding voor 1 juni.

Eventuele dieetwensen kunt u ook doorgeven via Jeroen Heuvel, j.heuvel@enschede.nl, 06-10926556.

 

 

Wij hopen van harte u tijdens de praktijkavond te ontmoeten!

Voor de praktijkavond wordt de raad ook uitgenodigd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Eelco Eerenberg

Wethouder financiën, jeugd, onderwijs en duurzaamheid

Stadsdeelwethouder Centrum

 

Met vriendelijke groet,

Marcia Schelfer
Programmamedewerker

Gemeente Enschede I  Programma Maatschappelijke Ondersteuning I team Jeugd

Postbus 20 - 7500 AA ENSCHEDE I tel: 053-4818250 I mobiel: 06-23343530 I e-mail: h.schelfer@enschede.nl