Gezocht: lid van de Wmo-raad

Gezocht: lid van de Wmo-raad

Geplaatst op
05 juli 2017
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad is vanwege een vacature op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega als lid van de Wmo-raad.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega in de raad. De Wmo-raad adviseert het College van B&W niet alleen op het gebied van de Wmo maar ook over de jeugdhulp. En zeker de jeugdhulp staat op dit moment volop in de publieke belangstelling. De gemeenten hebben deze taak op zich gekregen, maar de bijbehorende budgetten blijken in de praktijk vaak (veel) te krap zodat bijvoorbeeld lastige keuzes moeten worden gemaakt . Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen over de wijze waarop jeugdhulp het beste verleend kan worden, onder meer door de aandacht voor preventie. Gezien de actuele samenstelling van de raad, gaat onze belangstelling vooral uit naar kandidaten met affiniteit, ervaring en kennis op het gebied van de jeugdhulp.

Wij bieden als raad een enthousiaste groep waarin we in gezamenlijkheid ons verdiepen in de soms complexe problematiek. Dit in nauwe samenspraak met alle betrokkenen binnen de gemeente Enschede. En niet in de laatste plaats de inwoners. Zie voor meer informatie onderstaande vacaturetekst.

vacature lid Wmo-raad