Advies Wmo-raad inkoop Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp

Advies Wmo-raad inkoop Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp

Geplaatst op
14 januari 2018
deel dit bericht
op social media

De OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente) heeft namens de 14 deelnemende gemeenten (Samen 14) een Twents model voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp ingediend. De Wmo-raad heeft op basis van de openbare versie van dit voorstel een uitgebreid advies afgegeven.

Het vernieuwde Nederlandse zorgstelsel heeft tot doel om voor iedereen een goede kwaliteit van zorg beschikbaar te maken. Om de zorg “dichter bij de burger” te organiseren – met de verwachting deze beter van kwaliteit uit te voeren tegen verantwoorde kosten – is sinds 2015 veel van de zorg in handen van de gemeenten gelegd (transitie). Daarbij is bepaald dat de uitvoering waar mogelijk regionaal georganiseerd wordt. Dit geldt voor enkele beperkte onderdelen  van de Maatschappelijke Ondersteuning, maar vooral voor de Jeugdhulp. Voor de regionale uitvoering is door de veertien deelnemende gemeenten hiertoe een organisatie opgericht, OZJT: Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente.

In de nota “Een Twents model voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp” stelt de OZJT dat niet het aanbod van de zorgverlener centraal staat, maar de behoefte van de inwoner (resultaatgericht): maatwerk voor het invidu.

Dit uitgangspunt ondersteunt de Wmo-raad van harte. Maar inkoop betekent in dit geval ook dat er drie belanghebbenden zijn: de betrokken inwoner, de gemeente die inkoopt en de zorgverlener die de diensten verleent. Kort gezegd, de inwoner vraagt kwaliteit, de gemeente betaalt en de zorgverlener verleent. In een tijd waarin alle gemeentelijke uitgaven onder druk staan vormt dit  – zacht gezegd – een uitdaging. Daar komt bij dat bij grootschalige inkoop Europesche regelgeving openbare inschrijving verplicht met als uitgangspunt: de meest gunstige dienstverlening tegen een verantwoorde prijs. De Wmo-raad ondersteunt op dit punt de eerdere uitspraken van wethouder Eerenberg dat inkoop van met name jeugdhulp beter af is met een overeen te komen subsidierelatie met de zorgverlener dan door inschrijving via een inkoop “circus”: Enschedese wethouder wil af van marktwerking in jeugdbescherming | Enschede | tubantia.nl

Voor een zorgvuldige inkoop heeft de OZJT een Twents model uitgewerkt dat een raamwerk van regionale uitgangspunten biedt die in de praktijk naar eigen lokale behoefte kunnen worden ingevuld: 171213 Populaire versie Twents model inkoop DEF. Op basis van deze nota heeft de Wmo-raad een uitgebreid advies afgegeven: Advies Inkoop MO en Jeugdzorg def110117.

In ons uitgebreide advies (totaal 11 aandachtspunten) vraagt de Wmo-raad onder meer aandacht voor:

  • meer duidelijkheid rond de onderlinge (eigen) verantwoordelijkheden van inwoner, gemeente en zorgverlener (bijvoorbeeld geen onnodige dubbele indicaties);
  • de personele inzet, tijdsdruk, deskundigheidsbevordering en beloning bij zowel de gemeenten als de zorgverleners (handhaven cao);
  • het goed en vooral tijdig bijhouden van de gewenste resultaten en de mogelijkheid om bij te sturen (monitoring);
  • bij het aangaan van inkoop contracten mogelijkheid bieden voor vernieuwende activiteiten vanuit de zorgverleners (innovatie):
  • streven naar subsidie overeenkomsten met zorgverleners waarmee het in alle opzichten belastende “inkoopcircus” wordt vermeden.

Stukkenstroom:

171213 Populaire versie Twents model inkoop DEF

Advies Inkoop MO en Jeugdzorg def110117

Enschedese wethouder wil af van marktwerking in jeugdbescherming | Enschede | tubantia.nl