Advies Wmo-raad tekorten Jeugdhulp en het dilemmadocument Jeugdhulp.

Advies Wmo-raad tekorten Jeugdhulp en het dilemmadocument Jeugdhulp.

Geplaatst op
15 november 2017
deel dit bericht
op social media

De TC Tubantia opent de krant van dinsdag 07 november jl. groots met: “Grip kwijt op kosten jeugdzorg”. Het artikel wordt verderop in de krant vervolgd met de kop “Ingrijpen of hopen op de toekomst”. Deze koppen geven exact het probleem aan waar de gemeente Enschede voor staat. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad daarom onlangs een nota gestuurd waarin de situatie en de mogelijke keuzes voor een oplossing staan beschreven: het dilemmadocument “Maatregelen tekorten jeugdhulp”. De Wmo-raad heeft naar aanleiding van dit document een advies afgegeven. Hierop is door B&W goed inhoudelijk gereageerd.

In de meeste gevallen bepaalt de gemeenteraad van te voren in de begroting hoeveel geld er exact beschikbaar is voor een bepaalde taak (plafond financiering). In het geval van de jeugdhulp is dit niet goed mogelijk omdat de uitgaven voor een deel niet gecontroleerd kunnen worden (open einde financiering). Met name het afgelopen jaar overstijgen de uitgaven de begroting van de post jeugdhulp (negen miljoen). Niemand wil de jeugd in de kou laten staan door bijvoorbeeld de invoering van wachtlijsten, de jeugd bepaalt immers de toekomst. Maar de gemeente beschikt niet over mogelijkheden om deze tekorten zomaar te dekken zonder maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door te snijden in andere reeds geplande uitgaven.

Daarom heeft het College van B&W een document gestuurd naar de gemeenteraad waarin negen oplossingen worden uitgewerkt. Met daarbij de opmerking dat vrijwel alle eerste acht maatregelen ongewenst of niet uitvoerbaar zijn, alleen het budget jeugdhulp vergroten lijkt realistisch. Maar dat vraagt lastige politieke besluiten van de gemeenteraad, immers het geld zal ergens anders uit de begroting moeten komen:

Dilemmadocument-maatregelen-jeugdhulp-oktober-2017-def

B&W heeft de Wmo-raad op zeer korte termijn om advies gevraagd. In dit advies stelt de Wmo-raad de positie van de jeugd voorop, jeugd is toekomst. In het advies formuleert de Wmo-raad een vijftal uitgangspunten: jeugd moet altijd kunnen rekenen op hulp, vasthouden aan één contactpersoon per gezin (regisseur), verdere ontwikkeling wijkteams, maximaal inzetten op preventie (voorkomen) en vroege interventie (ingrijpen), ruimte voor innovatie (nieuwe ontwikkelingen) en verbetering van cultuur (omgaan met elkaar).

Daarnaast geeft de Wmo-raad een viertal concrete adviezen waaronder het instellen van een Taskforce: een breed samengestelde groep deskundigen met de nodige kennis, achtergrond en bevoegdheden.

Het complete advies: Advies-Dilemmadocument-jeugd-def

Op 12 december is door B&W uitgebreid gereageerd waarbij op elk advies inhoudelijk is ingegaan. Een groot aantal daarvan is tot onze waardering overgenomen. Wij zullen samen met de gemeente het vervolg hierop goed volgen.

De reactie van B&W: Reactiebrief op Wmo Raad Dilemmadocument jeugdhulp2