Advies Meedoen en Thuisvoelen

Geplaatst op
03 maart 2017
deel dit bericht
op social media

Op 4 november 2016 heeft de Wmo-raad advies gegeven aan de gemeente over het actieprogramma “ Meedoen en Thuisvoelen” 2016-2018.

Door Inge Habets

Op 4 november 2016 heeft de Wmo-raad advies gegeven aan de gemeente over het actieprogramma “ Meedoen en Thuisvoelen” 2016-2018.

In dit actieprogramma beschrijft de gemeente hoe vluchtelingen in Enschede worden gestimuleerd om mee te doen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur, zodat zij zich thuisvoelen in onze stad.

Wij vinden als Wmo-raad dat het actieprogramma “Meedoen en Thuisvoelen” een helder beeld geeft van de wijze waarop een statushouder in Enschede wordt opgevangen en mee gaat doen aan activiteiten. Maar wij missen een visie waarop dit programma is gebaseerd, waarom wil Enschede dit en wat willen we bereiken?

Het actieprogramma is gericht op de uitvoering, er staan veel activiteiten beschreven. Maar wat als de statushouder niet wil of kan meedoen? Een gedeelte van het programma gaat over “dat alle inwoners van Enschede zich veilig moeten voelen”. Wij vragen ons af wat er geleerd is van de afgelopen periode (de komst en het afblazen van een AZC) en welke plannen er zijn om de inwoners van Enschede zich veilig te laten voelen?

De Wmo-raad is positief over de samenwerking met de gemeente. We hebben concept-versies ontvangen en meerdere toelichtingen. Onze tussentijdse adviezen zijn gedeeltelijk door de gemeente overgenomen. Over het eindresultaat is de Wmo-raad positief en spreekt de wens uit dat de uitvoering ook zo voortvarend verloopt, maar adviseert nog wel om aantal punten beter te beschrijven.

161104 advies meedoen en thuisvoelen