Advies module wasverzorging

Geplaatst op
21 april 2017
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft een advies uitgebracht over de module wasverzorging bij de Ondersteuning Huishouden.

Hoewel de raad zich kan vinden in het rekening houden met de reële mogelijkheden van een cliënt in haar of zijn sociale netwerk, staat zij zeer kritisch over de praktische uitvoerbaarheid van deze module. Met name wat betreft het tarief en de mogelijkheden daarbinnen voor de aanbieder. Verder dringt de raad aan op een goede monitoring en evaluatie.

Het volledige advies staat in de onderstaande link (1).

B&W Enschede antwoordt dat het aan de aanbieder is om te bepalen hoe hij komt tot de gewenste resultaten en op welke (efficiënte) wijze hij zijn bedrijfsvoering inricht. En dat het tarief voor de wasverzorging gebaseerd is op een reëel uurtarief, waarbij rekening is gehouden met reistijd. Er gaat er geen permanente monitoring plaatsvinden. Er wordt wel een klankbordgroep ingesteld om tijdig eventuele problemen te signaleren en op te lossen. Er zal een vertegenwoordiger van de Wmo-raad als toehoorder bij de in te stellen klankbordgroep worden uitgenodigd. Daarnaast zijn er concrete werkafspraken met aanbieders over het signaleren en melden van problemen.

Het volledige antwoord en de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad staan in onderstaande link 2 en 3

 

7.2 Advies Modulewasverzorgingdef

Brief reactie advies WMOraadOH04042017

Raadsbrief wasverzorging 06042017