Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017

Geplaatst op
03 maart 2017
deel dit bericht
op social media

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht geworden. Met deze wet wil de overheid dat burgers zelf een belangrijke rol gaan spelen bij het deelnemen aan het dagelijkse leven.

Door Willem van Gaalen, lid WMO raad.

Men noemt dit zelfredzaamheid. Als de burger hier zelf onvoldoende toe in staat is, dan moet de gemeente een aantal voorzieningen beschikbaar stellen om hierbij te helpen. De gemeente beschrijft dit in regels en voorzieningen in een verordening. De afgelopen jaren is er ervaring op gedaan met de verordening uit 2015. Deze ervaringen worden nu meegenomen in de nieuwe verordeningen, bijlagen en toelichtingen voor 2017.

De gemeente heeft de Wmo raad gevraagd om advies. Het afgelopen jaar is er al goed overleg geweest met de gemeente en in de loop van 2016 zijn er zijn al aanbevelingen gedaan. Uiteindelijk heeft de WMO raad en 20-tal adviezen opgesteld. Hieronder zal ik in het kort toelichten wat onze belangrijkste adviezen zijn. Een compleet overzicht van alle adviezen kunt u vinden onder deze link.

Rol zorgverlener. Bij een hulpvraag gaat de gemeente in gesprek met de burger, hierbij kan bijvoorbeeld ook de mantelzorger of een onafhankelijke cliëntondersteuner bij aanwezig zijn. Een ondersteuningsplan werkt het best als dit met alle betrokkenen wordt opgesteld (integraal plan). Wij vinden dat de zorgverlener hier dan ook een belangrijke rol kan spelen en zien deze rol graag duidelijk beschreven.

Ondersteuning mantelzorger. De mantelzorger kan worden ontlast door een cliënt kort of langdurig buitenshuis te verzorgen. Hieraan zijn bepaalde maximale termijnen verbonden . Wij vragen om een duidelijke beschrijving van deze termijnen.

Beschikking of besluit van de maatwerkvoorziening of jeugdhulp. De maatwerk ondersteuning moet uiteindelijk beschreven worden en vastgelegd, als een cliënt bezwaar maakt, moet hij dat ook kenbaar kunnen maken. Wij vragen een helder overzicht van een stappenplan waarin het gehele proces duidelijk wordt beschreven, inclusief de beschrijving van een beschikking of besluit.

Zorg van WMO raad: het systeem van inschrijven op contracten door zorgverleners moet leiden tot lage prijs.(de zogenaamde marktwerking) Het gevaar schuilt hierin dat kwaliteit, dienstverlening en arbeidsvoorwaarden in het geding komen. Hoe denkt de gemeente dit te kunnen voorkomen?

Wegvallen gecontracteerde zorg. Het is gebleken dat zorgverleners zich terugtrekken of worden uitgesloten van het leveren van verdere dienstverlening. Wij adviseren om hiervoor een vangnet clausule op te nemen in de verordeningen, die duidelijk de verantwoordelijkheden beschrijft in het geval van wegvallen van zorg.

Advies Koersdocument inkoop Jeugd 2018 def