Adviezen

2019
Advies Subsidieverordening Jeugdverenigingen 2019 v1.1.def  
(26 februari 2019)
5.1 Brief aan de Wmo-raad mbt advies Subsidieverordening Jeugdverenigingen 2019

Defintief ongevraagd advies OH
(27 maart 2019)

2018
Advies Inkoop MO en Jeugdzorg def110117 (10 januari 2018)
Reactiebrief op Wmo Raad Inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (5 februari 2018)
Advies Beleidsregel gebruikelijke hulp jeugd (19 februari 2018)
Advies Dilemmadocument def (4 mei 2018)
Advies Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang def (25 juli 2018)
Pre advies Verordening Jeugdhulp en MO (23 augustus 2018)
Definitief advies Verordening Jeugdhulp MO 2019 (5 oktober 2018)
Advies Beleidsplan Regenboogstad Enschede (27 september 2018)
Reactiebrief namens college aan de Wmo-raad bijlage 4 (8 oktober 2018)
Aanbevelingen besluit en beleidsregels Jeugd en MO def2 (003) (20 november 2018)

2017
Advies-Koersdocument-inkoop-Jeugd-2018 d.d 12 januari 2017
Advies-Herziening verordening-MO etc. d.d. 16 januari 2017
Advies-Modulewasverzorging
Raadsbrief-wasverzorging-06042017
Brief-reactie-advies-WMOraadOH04042017
Advies-Ondersteuning Huishouding d.d. 2 aug. 2017
Advies-Zomernota-2017-v3.0-2defdef (1)
Advies Zwembadvisie
Standpunt Wmo-raad betr. regiotaxi
Advies-Dilemmadocument-jeugd-def
Reactiebrief op Wmo Raad Dilemmadocument jeugdhulp2

2016
Advies schoon en leefbaar huis

2015
Beleidsregels gebruikelijke hulp OH