Adviezen

2019
Defintief ongevraagd advies OH (27 maart 2019)
Advies Subsidieverordening Jeugdverenigingen 2019 v1.1.def (26 februari 2019)
Brief aan de Wmo-raad 26 februari
Advies Speerpunten Wmo en Jeugdhulp 9 mei 2019 def

2018
Advies Inkoop MO en Jeugdzorg def110117 (10 januari 2018)
Advies Beleidsregel gebruikelijke hulp WMO en Jeugd  (19 februari 2018)
Advies Dilemmadocument def  (4 mei 2018)
Advies Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang def (d.d. 25 juli 2018)
Advies Beleidsplan Regenboogstad Enschede (27 september 2018)

2017
Advies-Koersdocument-inkoop-Jeugd-2018 d.d 12 januari 2017
Advies-Herziening verordening-MO etc. d.d. 16 januari 2017
Advies-Modulewasverzorging
Advies-Ondersteuning Huishouding d.d. 2 aug. 2017
Advies-Zomernota-2017-v3.0-2defdef (1)
Advies Zwembadvisie
Advies-Dilemmadocument-jeugd-def

2016
Advies schoon en leefbaar huis

2015
Beleidsregels gebruikelijke hulp OH