Oproep Wmo-raad aan staatssecretaris Van Rijn voor beter afgewogen middelen verdeling. Staatssecretaris kondigt in antwoord evaluatie aan.

Oproep Wmo-raad aan staatssecretaris Van Rijn voor beter afgewogen middelen verdeling. Staatssecretaris kondigt in antwoord evaluatie aan.

Geplaatst op
26 juli 2017
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad doet naar aanleiding van de door B&W aangekondigde bezuinigingen in het Sociaal Domein een zeer dringend beroep op de Staatssecretaris Van Rijn om bij de financiële verdeling meer rekening te houden met de sociale opbouw van de gemeente Enschede. De Staatssecretaris antwoordt dat hij de brief als een signaal beschouwt dat meegenomen wordt in een evaluatie die op zijn vroegst in 2018 start.

De gemeente Enschede behoort door haar sociale opbouw niet tot één van de meest financieel gezonde gemeenten. Tot op heden gaat er substantieel meer geld uit de gemeentelijke middelen naar uitgaven in het sociaal domein dan er van het rijk wordt ontvangen. Met betrekking tot de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp was het zo dat tot voor kort het totale saldo min of meer in evenwicht was met inkomsten van de rijksoverheid. Uiteraard wel na verwerking van de forse bezuinigingen door het rijk zoals opgelegd bij de transities maatschappelijke ondersteuning. Helaas heeft het College B&W aangegeven dat bezuinigingen voor 2018 e.v. onvermijdelijk zijn. Dit treft rechtstreeks de groep van kwetsbare inwoners van Enschede.

In een brief doet de Wmo-raad een dringend beroep op de staatssecretaris Van Rijn om in de berekening van de rijksvergoeding meer dan nu rekening te houden met de sociale opbouw van de gemeente Enschede. Daardoor komt de rijksvergoeding meer in evenwicht met de gemeentelijke uitgaven op dit domein en kunnen ingrijpende en pijnlijke maatregelen worden voorkomen.

Het antwoord van de staatssecretaris komt er in het kort op neer dat Enschede uit verschillende bronnen overheidsmiddelen ontvangt ter uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 waarbij de gemeente zelf bepaalt wat het benodigde budget is bij het lokale beleid. Wel erkent de staatssecretaris impliciet dat er in het hele systeem “weeffouten” aanwezig zijn die tot onredelijke uitkomsten kunnen leiden, hij beschouwt de brief van de Wmo-raad daarbij als een signaal ter onderbouwing hiervan. Daarom staat een evaluatie gepland die echter op zijn vroegst in 2018 kan starten. Het volledige antwoord treft u onderstaand aan in een link.

Brief staatssecretaris Van Rijn
Antwoord Van Rijn