Correspondentie (inkomend)

INGEKOMEN 

2018
22-05Reactiebrief op Wmo Raad Dilemmadocument jeugdhulp2
Reactiebrief Wmo-raad proces inkoop (003)

 

Reactie van PostNL nav de input vanuit BTB over de brievenbussen
Brief Dhr. B. Hassink betr. regiotaxi aan Gemeenteraad
Memo geleidelijnen NS station
Reactie D66 toegankelijkheid gemeenteraadsverkiezingen
Email Sander van Barneveld nav reactie toetsgroep
Brief gemeenteraad begroting 2018
Brief aan Wmo-raad 1 dec. 2017
171201 Zorgkrant jeugdhulp
Brief Q-support Beweegprogramma

UITGEGAAN
2018

Brief college betr. aanpassing naam Wmo-raad
Reactiebrief Wmo-raad proces inkoop (003)

Email Wijkverkeersplan Boswinkel
20171026 memo aan Wmoraad ivm GR 2018 (002)
Aanbiedingsbrief BTB verkiezingen