Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht: advies (Subsidie) Verordening Jeugdverenigingen 2019.

advies (Subsidie) Verordening Jeugdverenigingen 2019.

Geplaatst op
08 maart 2019

De Wmo-raad heeft een advies afgegeven over de  “Ontwerpverordening Jeugdverenigingen 2019” . Geconstateerd is dat deze evenwichtig van samenstelling is en toepasbaar op jeugdverenigingen in ruime zin. Voorts is er adequaat aangesloten bij het zgn. Nieuw Enschedees Welzijn. Er zijn een paar opmerkingen.

Lees meer
Nieuwsbericht: TC Tubantia: Enschede krijgt één adviesraad Sociaal Domein

TC Tubantia: Enschede krijgt één adviesraad Sociaal Domein

Geplaatst op
05 maart 2019

Eerder is al door Burgemeester en Wethouders aan de voorzitters van de vier nu bestaande afzonderlijke sociale adviesraden medegedeeld dat er in Enschede medio 2020 één adviesraad Sociaal Domein wordt gevormd. Dit is ook geplubiceerd in de TCTubantia van 05 maart j.l.

Lees meer
Nieuwsbericht: Openbare themabijeenkomst Wmo-raad

Openbare themabijeenkomst Wmo-raad "Ondersteuning Huishouden" op 23 januari.

Geplaatst op
03 januari 2019

De ondersteuning van het huishouden (OH) heeft sinds de invoering van de Wmo een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. En nog steeds is er volop beweging op dit gebied. Zo verwacht de gemeente in de toekomst grote tekorten en overweegt zelfs het beleid om deze reden te herzien. De Wmo-raad heeft een (ongevraagd) concept advies opgesteld en wil in een openbare bijeenkomst graag de mening van de rechtstreeks betrokkenen horen (23 januari a.s. 9.30 – 11.00, locatie wordt nog bekendgemaakt).

Lees meer
Nieuwsbericht: Vacatures Wmo-raad Enschede

Vacatures Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
06 december 2018

Omdat binnen de Wmo-raad enkele vacatures  zijn ontstaan, zijn wij op zoek naar maatschappelijk betrokken personen voor het lidmaatschap van de raad. Update: inmiddels is de procedure afgerond.

Lees meer
Nieuwsbericht: Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Geplaatst op
06 december 2018

De Wmo-raad heeft een nieuwe vergaderstructuur vastgesteld waarin een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen interne en openbare vergaderingen.

Lees meer