Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht: Openbare themabijeenkomst Wmo-raad

Openbare themabijeenkomst Wmo-raad "Ondersteuning Huishouden" op 23 januari.

Geplaatst op
03 januari 2019

De ondersteuning van het huishouden (OH) heeft sinds de invoering van de Wmo een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. En nog steeds is er volop beweging op dit gebied. Zo verwacht de gemeente in de toekomst grote tekorten en overweegt zelfs het beleid om deze reden te herzien. De Wmo-raad heeft een (ongevraagd) concept advies opgesteld en wil in een openbare bijeenkomst graag de mening van de rechtstreeks betrokkenen horen (23 januari a.s. 9.30 – 11.00, locatie wordt nog bekendgemaakt).

Lees meer
Nieuwsbericht: Vacatures Wmo-raad Enschede

Vacatures Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
06 december 2018

Omdat binnen de Wmo-raad enkele vacatures  zijn ontstaan, zijn wij op zoek naar maatschappelijk betrokken personen voor het lidmaatschap van de raad.

Lees meer
Nieuwsbericht: Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Geplaatst op
06 december 2018

De Wmo-raad heeft een nieuwe vergaderstructuur vastgesteld waarin een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen interne en openbare vergaderingen.

Lees meer
Nieuwsbericht: Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Geplaatst op
27 mei 2018

In het najaar van 2017 bleek dat het tekorten op het jeugdhulpbudget verder opgelopen waren. Naar aanleiding hiervan heeft het College van B&W in oktober 2017 “het dilemmadocument maatregelen tekorten jeugdhulp” gepresenteerd. De Wmo-raad heeft hierop eerder advies uitgebracht. Nadere contacten hebben geleid tot een vervolg hierop.

Lees meer
Nieuwsbericht: Jaarverslag 2017 Wmo-raad Enschede

Jaarverslag 2017 Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
05 april 2018

Het jaarverslag 2017 van de Wmo-raad-raad Enschede is uitgebracht. Hierin staan de taken, samenstelling, activiteiten en uitgebrachte adviezen over 2017.

Lees meer