Henk Broekman volgt Astrid van Dijk op als lid van de Wmo-raad Enschede

Geplaatst op
02 oktober 2017
deel dit bericht
op social media

Henk Broekman is door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd als lid lid van de Wmo-raad Enschede voor een periode van vier jaar.

Per 01 oktober j.l. is Henk Broekman benoemd als lid van de Wmo-raad. Dit vanwege het vertrek van Astrid van Dijk die als gewaardeerd lid van de Wmo-raad per 01 oktober 2017 haar lidmaatschap heeft beëindigd. Henk Broekman (66) is 36 jaar huisarts geweest in Enschede waarbij hij zich met overgave heeft beziggehouden met hulp aan de inwoners. Sinds 2008 houdt hij zich in het bijzonder bezig met de jeugdzorg en GGZ, ook na zijn pensionering als huisarts in 2017.

Wij zullen Astrid zeker missen, zowel op het gebied van haar kennis over met name de jeugdzorg als haar vrolijke en oprechte karakter. Maar zijn er ook van overtuigd in Henk een “waardige” opvolging gevonden te hebben en kijken uit naar de onderlinge samenwerking binnen de Wmo-raad.

Astrid van Dijk (rechts op de foto).