Onderzoeksrapporten Wmo Enschede en krantenartikelen geven verschillend beeld.

Geplaatst op
09 oktober 2017
deel dit bericht
op social media

Recente onderzoeken onder de Wmo-cliënten van Enschede en een artikelenreeks in de krant geven tegengestelde uitkomsten. Daar waar de resultaten van de onderzoeken in algemene zin positief zijn (met enkele verbeterpunten), zijn de krantenartikelen ronduit negatief. Wat is waarheid en hoe staat de Wmo-Raad hierin?

Op basis van de onderzoeksrapporten “Participatie en redzaamheid van mensen met een beperking” en het resultaat van het “Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016” geeft Burgemeester en Wethouders van Enschede aan welke dingen goed gaan en welke minder. De cliëntervaringen zijn beter, het gebruik van de algemene voorzieningen die voor iedere inwoner bereikbaar zijn neemt toe, er is toename van de ondersteuning door de eigen omgeving en de inwoners redden zich financieel beter op eigen kracht. Er zijn ook verbeterpunten: oudere inwoners die van de Wmo gebruik maken geven vaker aan dat zij zichzelf onvoldoende kunnen redden en de kwaliteit van leven lager waarderen. Ook op het gebied van het meedoen op de arbeidsmarkt zijn er verbeteringen mogelijk.

In een reeks krantenartikelen maakt de TCTubantia op basis van een aantal voorbeelden min of meer gehakt van de Wmo in Enschede. Met name de werkwijze van de Wijkteams krijgt veel kritiek. Dat geldt voor de persoonlijke begeleiding, de beoordeling van de benodigde ondersteuning, de werkdruk binnen de wijkteams en de verschillen van de te geven ondersteuning tussen de afzonderlijke wijkteams.

Naar de mening van de Wmo-Raad moet men bij de beoordeling van de onderzoeken en de artikelen uitgaan van de feiten. Een onderzoek gaat altijd uit van een meerderheid aan feiten, goede èn slechte. Daaruit wordt een meer algemene conclusie getrokken. Persoonlijke slechte ervaringen zijn zeker waar voor de betrokkene en verdienen aandacht. Van belang is dat deze worden opgelost of uitgepraat en dat men er van leert. Indien nodig door aanpassingen in de procedures. In dat verband is de Wmo-Raad van mening dat altijd moet worden uitgegaan van de menselijke maat. En als belangrijkste oplossing: zoek de verbinding tussen de inwoner, de betrokken ambtenaren en de politiek.

Onze volledige reactie: Reactie-rapporten-CEO-en-IPA