Pre-advies “Subsidie-verordening jeugdverenigingen 2019”

Pre-advies “Subsidie-verordening jeugdverenigingen 2019”

Geplaatst op
06 december 2018
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft – vooruitlopend op de openbare inspraak procedure – een pre-advies afgegeven op het concept “Subsidie-verordening jeugdverenigingen 2019”

Op verzoek van de gemeente is de Wmo-raad inhoudelijk betrokken bij de voorbereidingen voor de totstandkoming van een nieuwe verordening waarin de voorwaarden voor subsidieverlening aan jeugdverenigingen worden geregeld. Dit heeft geleid tot een concepttekst waarin de Wmo-raad zich kan vinden. De concept-verordening wordt in december 2018 openbaar gemaakt en ligt voor de wettelijke termijn van zes weken ter inzage. In deze termijn zal de Wmo-raad ook een definitief advies afgeven. Vervolgens legt het College van B&W de concepttekst inclusief een nota van zienswijzen ter instemming voor aan de gemeenteraad.

Tekst besluit:

Gezien het concept “Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019” en de daarin verwerkte eerdere opmerkingen, geeft de Wmo-raad een positief pre-advies. Met de kanttekening dat er een evaluatieprocedure moet worden toegevoegd. Een definitief advies volgt nadat de verordening is vrijgegeven voor inspraak.