Rapporten/nota's

ProcesNotitie (003)
Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

2017

DILEMMADOCUMENT (okt.2017)
Dilemmadocument-maatregelen-jeugdhulp-oktober-2017-def
Presentatie raad maatregelen tekort jeugdhulp 10 oktober 2017
Brief B&W aan Gemeenteraad dilemmadocument maatregelen tekort jeugdhulp BV17000586
Brief proceduredilemmadoc
Advies-Dilemmadocument-jeugd-def

ZWEMBADVISIE (september 2017)
Presentatie Sessie 2 Zwembadvisie
Verslag Sessie 2 Zwembadvisie 171634Advies Zwembadvisie

ZOMERNOTA  (juni 2017)<a
Zomernota 2017 – 14-6-2017 (def)
https://www.wmoraadenschede.nl/inhoud/uploads/Raadsvoorstel-Zomernota-2017-def.pdf
Persbericht Zomernota 2017 def
Advies-Zomernota-2017-v3.0-2defdef (1)
Brief aan Staatssecretaris Van Rijn betr. Zomernota
Antwoord VWS op brief 20170725152906 d.d. 21-07-2017

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN IPA/CEO (febr.2017)
IPA Rapport 1-meting Enschede
Factsheet CEO Wmo Enschede over 2016
Brief aan de raad bij CEO en IPA
Reactie rapporten CEO en IPA