Openbare themabijeenkomst Wmo-raad "Ondersteuning Huishouden" op 23 januari.

Openbare themabijeenkomst Wmo-raad

Geplaatst op
03 januari 2019
deel dit bericht
op social media

De ondersteuning van het huishouden (OH) heeft sinds de invoering van de Wmo een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. En nog steeds is er volop beweging op dit gebied. Zo verwacht de gemeente in de toekomst grote tekorten en overweegt zelfs het beleid om deze reden te herzien. De Wmo-raad heeft een (ongevraagd) concept advies opgesteld en wil in een openbare bijeenkomst graag de mening van de rechtstreeks betrokkenen horen (23 januari a.s. 9.30 – 11.00, locatie wordt nog bekendgemaakt).

De Wmo-raad heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de beleidsontwikkeling op het gemeentelijk beleidsterrein van de Ondersteuning Huishouden (af te korten met OH). De raad heeft daarbij concrete adviezen afgegeven zoals: Beleidsregels gebruikelijke hulp (2015), “Schoon en Leefbaar Huis” (2016) en de module wasverzorging (2017). Een volledig overzicht is te vinden op deze website. Daarnaast is vaak overlegd met rechtstreeks betrokkenen, zowel in het veld als met beleidsambtenaren. Het is nu een goed moment om ook als Wmo-raad de OH te evalueren om te bezien in hoeverre deze in Enschede thans functioneert. En aan de hand van de uitkomsten enige – ongevraagde- adviezen af te geven.

De ontwikkelingen waren de afgelopen jaren zeer intensief door de vele veranderingen en aanpassingen. Zoals budget reducties bij invoering, verandering van wetgeving, gerechtelijke uitspraken, ervaringsopbouw van aanbieders, consulenten en wijkcoaches en de ontwikkelingen van wijkteams. Ook de invoering van maatwerk modules is van grote invloed geweest op de invoering. Dit gaf veel onzekerheid en onrust bij cliënten, zorgverleners en consulenten. Tevens bracht dit een zware administratieve last met zich mee. De term “schoon en leefbaar” voldeed in de praktijk niet omdat er en grote verschillen ontstonden bij de interpretatie hiervan. De invoering van modules geeft meer duidelijkheid en ook iets om terug te vallen bij verschil van mening. Dit lost het verschil van mening niet altijd op, maar geeft wel meer houvast. Nu begint een stabiele situatie te ontstaan met betrekking tot OH. Dit geeft zorgverleners en consulenten de mogelijkheid de kwaliteit en continuïteit te verhogen. De Wmo-raad geeft daarom in een concept het dringende advies om niet weer grote beleidswijzigingen te introduceren.

En juist op dit moment kondigt de gemeente grote tekorten aan en overweegt zelfs het beleid om deze reden te herzien. Des te meer reden voor de Wmo-raad om de direct betrokkenen te vragen naar hun huidige ervaringen en mogelijke adviezen. Daarom organiseert de raad een openbare informatiebijeenkomst op 23 januari a.s.. Een ieder is van harte welkom, maar wij vragen u wel om aanmelding, liefst  voor 15 januari: secretaris@wmoraadenschede.nl . Dit om de juiste locatie te kunnen kiezen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt vervolgens persoonlijk bericht.

Stukken:

181218 Concept advies maatwerk OHvs4 (003)

181221uitntbOH

Artikel Tubantia tekorten OH 31-12-2018_print