Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Nieuwe vergaderstructuur Wmo-raad

Geplaatst op
06 december 2018
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft een nieuwe vergaderstructuur vastgesteld waarin een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen interne en openbare vergaderingen.

De afgelopen jaren is de inbreng van de Wmo-raad steeds meer verschoven van achteraf toetsen naar vooraf meedenken. Vooraf meedenken houdt in dat de stukken nog in een ambtelijke voorbereidende fase verkeren (B&W heeft er geen “stempel” op gezet). Dit wordt ook wel beschreven als “98% stukken”. Deze stukken zijn vaak nog vertrouwelijk en kunnen dus niet in openbare vergaderingen worden ingebracht noch op het openbaar deel van de website worden gepubliceerd. Maar juist bij het vooraf meedenken is de inbreng uit veld essentieel voor de Wmo-raad om tot goede afwegingen te komen.

Daarom heeft de Wmo-raad gekozen voor een nieuwe vergaderstructuur waarin tenminste zes keer per jaar op thema een openbare bijeenkomst wordt belegd waarin betrokkenen uit het veld worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld in de vorm van “ronde tafel gesprekken”. Ook zal de website zo worden ingericht dat reacties op besluiten e.d. worden gestimuleerd. De nieuwe werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd.